Emotief Healing en Coaching- Reconnective Healing®-
The Reconnection®- Overijssel
EMOTIEF IMPULS-TRANSFORMATIECOACHING

log12

Wetenschap

Naar Reconnective Healing is uitgebreid onderzoek gedaan door vooraanstaande wetenschappers van over de hele wereld.

Inmiddels is het door wetenschappers aangemerkt als een nog niet eerder door hen gemeten soort energie/frequentie, die eerder lijkt te werken door uitwisseling van Licht en Informatie dan door energie-overbrenging.


REM slaap

Tijdens de Reconnective Healing hebben mensen vaak onwillekeurige bewegingen, bijvoorbeeld van de ogen, die overeenkomen met bewegingen die optreden tijdens de REM slaap. De REM slaap is de slaap waarin we ervaringen verwerken tijdens onze dromen en is onmisbaar voor onze mentale en lichamelijke gezondheid. (REM staat voor Rapid Eye Movement, snelle oogbewegingen).
Belangrijk onderzoek van de Universiteit van Arizona heeft inmiddels aangetoond dat niet alleen die onwillekeurige bewegingen overeenkomen met de REM slaap, maar ook de hersengolven.
Het opmerkelijke hierbij is alleen, dat de persoon die Reconnective Healing ondergaat volledig bij bewustzijn is als hij die bewegingen heeft. Dat verklaart mogelijk de bijzondere veranderingen die bij mensen plaatsvinden.

Daarnaast is inmiddels door diverse wetenschappers ook aangetoond dat Reconnective Healing een gunstige invloed heeft op de hartfunctie, wat blijkt uit ECG (Electro Cardiogram) metingen


Het sympatische en parasympatische zenuwstelsel

Dr. Konstantine Korotov, een Russische wetenschapper met diverse onderzoeken op zijn naam, deed ook uitgebreid onderzoek naar de effecten van Reconnective Healing. Hij heeft al zijn onderzoeken uitvoerig wetenschappelijk gedocumenteerd en vond de resultaten zo belangrijk dat hij er zelfs een boek over heeft geschreven.
In zijn boek:"Science confirms Reconnective Healing" beschrijft hij de duidelijk meetbare veranderingen in stemming en fysieke conditie en een directe invloed op het gehele sympathische en parasympatische zenuwstelsel. Hij schrijft dat dit leidt tot een staat van emotioneel loslaten/onthechting, innerlijke stilte en een verhoogde staat van bewustzijn.

Ook bij sporters heeft hij langdurig onderzoeken gedaan, waarbij er opmerkelijke veranderingen in bloedwaarden en uithoudingsvermogen optraden, direct na en tot tien dagen na het toepassen van Reconnective Healing.


Metingen op seminars

Dr Korotov deed ook onderzoek gedurende de seminars en dat liet vergelijkbare resultaten zien, het optreden van een veld van subtiele energie (quantumenergie) dat alle deelnemers aanraakt. Het bijzondere was dat het al meetbaar was in de zaal voor de deelnemers kwamen en tot 10 dagen erna aanhield, terwijl er dan geen Healers meer waren.

Dr Wiliam Tiller, van Stanford University mat soortgelijke waarden. Hij is de uitvinder van zeer gevoelige meetapparatuur om subtiele energie te meten. Hij heeft zich bezig gehouden met de kracht van Intentie. In Lynne McTaggerts boek:"Het Intentie-Experiment" kun je daarover meer lezen.
Dr. Tiller heeft diverse malen op Reconnective Healing seminars met diezelfde meetapparatuur de subtiele energieën gemeten. Het resultaat was dat de meetapparatuur tot enorme waarden uitsloeg. Om het voor leken begrijpelijk te maken, legt hij die waarden uit aan de hand van een denkbeeldige temperatuurstijging van de ruimte, omdat een andere uitleg voor ons niet te begrijpen zou zijn. Tijdens de seminars steeg de temperatuur als het ware met 300 graden. Hij heeft de metingen diverse malen herhaald, met steeds dezelfde resultaten.Licht en Informatie

Ook een Duitse professor, Fritz Albert Popp, heeft onderzoek gedaan naar Reconnective Healing. Dr. Popp is werkzaam in het veld van de biofotonen en heeft vele onderzoeken op zijn naam staan waarvoor hij diverse malen is onderscheiden. Biofotonen zijn lichtdeeltjes die uitstralen van planten,dieren en mensen. De theorie is, en de praktijkresultaten lijken te bevestigen, dat levensvormen via deze lichtdeeltjes, Licht en ook Informatie uitwisselen.

Hoe levenskrachtiger en gezonder de plant, dier of mens is, des te meer coherentie (samenhang) er in de biofotonische straling is. Als een Reconnective Healer zijn aandacht richt op de frequenties en daarmee contact maakt met zijn client, blijkt die coherentie van de biofotonen sterk toe te nemen.Healing op afstand

Inmiddels heeft dr. Popp samen met een andere bekende wetenschapper en hoogleraar, dr. Gary Schwarz, in Amerika onderzoek gedaan naar de biofotonische uitstraling van een blad dat is afgeplukt van een plant of boom.
Vergelijkbare blaadjes werden blootgesteld aan o.a. Reiki, JoRei en Reconnective Healing. Healers werkten vanuit hun huis op grote afstand met de blaadjes, terwijl er in het laboratorium onderzoek werd verricht. Vervolgens werd de biofotonenstraling van de blaadjes gemeten.
Bij Reiki begon het effect snel, maar nam sneller af. Bij JoRei startte het langzamer, maar hield wat langer aan. Meestal hielden de blaadjes het zo'n 30 dagen vol en stierven dan. Bij Reconnective Healing leefde het blad het langst, 90 dagen en er waren zelfs blaadjes die opnieuw wortels vormden.

Het mooiste is dat deze experimenten werden gedaan met Healers, die over duizenden kilometers afstand healing stuurden naar een blaadje in gecontroleerde laboratorium omstandigheden. De controlegroep blaadjes, die geen energie kreeg, stierf binnen korte tijd af.

Er is door deze en andere wetenschappers nog veel meer onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat dit echt anders is.
Als je meer wilt weten over onderzoeken met quantumfysica of over de diverse wetenschappers, kun je veel filmpjes zien op Youtube. Met name de film "The Living Matrix" is een aanrader, als je geïnteresseerd bent in de relatie tussen quantumfysica en geneeskunde. Je kunt hem in zijn geheel op Youtube kijken. Dr. Eric Pearl komt er ook in voor, met een bijzondere heling van een jongetje met een bijzondere aandoening die spasmen veroorzaakte.© 2014-2019 Marjo Schilstra:Emotief-healingencoaching.nl, Emotief-healingencoaching.com en Emotief.com, Kvknr:60626267 algemene voorwaarden
en disclaimer